ردیف

  تخصص

  نام پزشک

  برنامه هفتگی

  ساعت حضور

  تعداد نوبت

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

  1

  جراحی عمومی

  محمد قنبریان

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  2

  جراحی عمومی

  حمید فرامرززاده

  15:30

  20

  3

  جراحی عمومی

  پریسا برزگر

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  4

  اطفال

  مریم منابری

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  5

  اطفال

  پردیس حیدری

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  6

  اطفال

  فرهاد زیبایی

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  6

  اطفال

  محمود وندایی

  1

  15:30

  20

  7

  قلب و عروق

  سمانه احمدی

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  8

  قلب و عروق

  آوا فرزانه

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  9

  قلب و عروق

  سعید نگهدار

  15:30

  20

  10

  زنان و زایمان

  مهدیه روحانی

  1

  1

  15:30

  20

  11

  زنان و زایمان

  سولماز چمن آرا

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  12

  زنان و زایمان

  ناهید خواجه وند

  1

  1

  1

  15:30

  20

  13

  زنان و زایمان

  الناز ایراندوست

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  14

  داخلی

  اکرم السادات میرفلاح نصیری

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  15

  داخلی

  فاطمه رضائی

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  16

  داخلی

  آزاده یادگاری

  1

  1

  1

  1

  1

  15:30

  20

  17

  روانپزشک

  آزاده سادات خردمند

  1

  1

  15:30

  20


  گروه دورانV6.0.9.0