مشخصات :

نام و نام خانوادگی : دکتر رقیه مهردل

سمت : مدیر عامل کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی استان

مدرک تحصیلی : متخصص مغز و اعصاب

آدرس : قزوین , پونک , خیابان پیروزی , امیر کبیر 12 , کلینیک تخصصی و فوق تخصصی محمدزاده

زمان ملاقات : هماهنگی با مسئول دفتر

 

 

شرح وظایف :

نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی

جلوگیری از اعمال پزشکی غیرمجاز بدون اندیکاسیونهای علمی

کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران

نظارت بر کیفیت قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی کلینیک های ویژه استان

ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی بیماران مراجعه کننده


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0