تخصص

  نام پزشک

  برنامه هفتگی

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

  ساعت حضور

   تعداد نوبت

  فوق تخصص غدد ومتابولیک

  دکترعبداله دیدبان

   

   

   

   

   

   

  14

  32

  فوق تخصص قلب اطفال

  دکترمینا فرشید گوهر

   

   

   

   

   

   

  14:30

  32

  فوق تخصص قلب اطفال

  دکتراحمد قاسم پور گلی

   

   

   

   

   

   

  15

  32

  فوق تخصص ریه

  دکترمهدی علیزاده

   

   

   

   

   

   

  14:30

  32

  متخصص اطفال ونوزادان

  دکتر محمود وندایی

   

   

   

   

   

   

  13

  45

  فوق تخصص کلیه

  دکتربنفشه آراد

   

   

   

   

   

   

  15

  32

  فوق تخصص خون و آنکولوژی

  دکترمجید وفایی تملی

   

   

   

   

   

   

  16:30

  32

  فوق تخصص گوارش

  دکتر سمیه جنانی

   

   

   

   

   

   

  14

  32

  فوق تخصص مغز واعصاب

  دکترحسین فرشاد مقدم

   

   

   

   

   

   

  16:30

  32

  متخصص اطفال ونوزادان

  دکتر بهزاد محمد حسینی

   

   

   

   

   

   

  13

  32

  متخصص اطفال ونوزادان

  دکتر منوچهر مهرام

   

   

   

   

   

   

  14:30

  32

  متخصص گوش و حلق وبینی

  دکترمهدیس اصفهانی

   

   

   

   

   

   

  15

  32

  متخصص گوش و حلق وبینی

  دکتر آرمین اکبری

   

   

   

   

   

   

  16

  32

  فوق تخصص نوزادان

  دکترپورانداخت غلامی پور

   

   

   

   

   

   

  14

  32

  فوق تخصص روماتولوژی

  دکترلیلاقاسمی هشترودی

   

   

   

   

   

   

  14

  32

  فوق تخصص روانپزشکی کودکان

  دکتر ملیحه روزبخش

   

   

   

   

   

   

  14

  25

  فوق تخصص عفونی اطفال

  دکتر محمد غفاری چراتی

   

   

   

   

   

   

  15

  32


  گروه دورانV6.0.9.0