تخصص

  نام پزشک

  برنامه هفتگی

  ساعت حضور

  تعداد نوبت

     

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

     

  مغز و اعصاب

  دکتر رقیه مهردل

  1

  1

   

  1

   

   

  16

  30

  دکترمریم اکبرشاهی

   

   

  1

   

  1

   

  16

  30

  قلب و عروق

  دکترمجید حاجی کریمی

   

   

   

  1

   

   

  16

  30

  دکتر مهدخت رضایی

  1

   

   

   

   

   

  16

  30

  دکتر عوض بیانی

   

   

   

   

  1

  1

  16

  30

  دکتر علی پازکی

   

  1

   

  1

   

   

  16

  30

  دکتر حسین شهسواری

   

   

  1

   

   

   

  16

  30

  زنان و زایمان

  دکتر فاطمه کریمی

  1

   

   

   

   

   

  16

  30

  داخلی

  دکتر محمد رضا کاوه

   

   

   

  1

   

   

  16

  30

  دکتر فرشته صفدری

   

  1

   

   

   

   

  16

  30

  دکتر پریسا السادات مدنی

   

   

  1

   

   

   

  16

  30

  دکتر سامیا ملک

   

   

   

   

  1

   

  16

  30

  دکتربنفشه عطاپور

  1

   

   

   

   

   

  16

  30

  غدد

  دکتر سیدحمید رضا قافله باشی

  1

   

  1

   

   

   

  16

  30

  دکتر سمیرا صارمی

   

  1

   

  1

   

   

  16

  30

  گوارش

  دکتر سیمین ستوده

   

  1

   

  1

   

   

  16

  30

  دکتر رسول صمیمی

   

   

   

   

   

  1

  16

  30

  روانپزشکی

  دکتر عادله عسکری

   

  1

   

   

  1

  1

  16

  30

  دکتر بهاره رضائی

   

   

  1

   

   

   

  16

  30

  دکتر مریم میرزاده

  1

   

   

   

   

   

  16

  30

  دکتر سمانه صفاریزاده ها

   

   

   

  1

   

   

  16

  30

  طب فیزیک

  دکتر ملیحه کریمی

   

  1

  1

  1

   

   

  16

  30

  جراحی عمومی

  دکتر احسان مشیری

   

   

  1

   

   

   

  16

  30

  چشم

  دکترعادله فائق

   

   

   

   

   

   

  16

  30

  دکتر مریم اکبری

   

   

   

   

   

   

  16

  30

  گفتار درمانی

  آذین اعتمادیان

   

   

   

   

   

   

  16

  30

  تغذیه

  دکتر محمدرضا شیری

   

   

   

   

   

   

  16

  30


  گروه دورانV6.0.9.0