ریف نام و نام خانوادگی سمت آدرس و شماره تماس
1 دکتر رقیه مهردل مدیر عامل کلینیک ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
2 فریدون شعبانی مدیر کلینیک‌های ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
3 مهدی زینالی مسئول امور اداری کلینیک ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
4 سید مهدی مومنی عامل مدیر مالی کلینیک ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
5 دکتر محمد رضا سالاری مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه بوعلی قزوین، خیایان نادری، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا - 33339049
6 امیر رضا اکبری نیا مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه ولایت قزوین، شهرک مینودر، میدان تعاون، بیمارستان ولایت - 33790710
7 دکتر روح اله کلهر مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه کوثر قزوین،خیابان طالقانی، کوچه اداره برق، بیمارستان کوثر - 33236378
8 مهدی رسولی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه شهید رجایی قزوین، خیابان پادگان، بالاتر از چهارراه پادگان، بیمارستان شهید رجایی - 33335800
9 مهندس محمود رجبی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه قدس قزوین، بلوار شهید بهشتی، جنب میدان قدس، بیمارستان قدس - 33335754
10 دکتر پیمان طاهرخانی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه تاکستان تاکستان، خیابان شهید فکوری، بهداشت تاکستان، بیمارستان شفاء
11 دکتر علیرضا خونساری مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه الوند الوند، انتهای خیابان ده متری امام خمینی (ره)، جنب ساختمان همودیالیز
12 دکتر محمد سالک مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه آبیک آبیک، ضلع جنوبی میدان آزادگان، نبش ورودی شهرک خرم بیمار
13 دکتر محمود فرهادی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه بویین زهرا بویین زهرا، بلوار آزادگان روبروی ساختمان آموزش و پرورش 
14 مهندس ابوذر رئیسوندی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه آوج آوج،کلینیک ویژه آوج

گروه دورانV6.0.9.0