اخبار اسلایدی
درمانگاه روانپ‍‍‍‍‍‍‍زشکی اطفال مرکز آموزشی درمانی قدس
درمانگاه روانپ‍‍‍‍‍‍‍زشکی اطفال مرکز آموزشی درمانی قدس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه آماده ارائه خدمات روانپزشکی اطفال میباشد.