درمانگاه غدد
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سید حمید رضا قافله باشی فوق تخصص غدد شنبه - دوشنبه
2
3
4
5
6