درمانگاه عفونی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 علیرضا طارمیها فوق تخصص عفونی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
2
3
4
5
6