درمانگاه گوارش
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 همایون سخنور فوق تخصص گوارش یکشنبه
2
3
4
5
6