درمانگاه اطفال
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 محمد رضا مرادی متخصص اطفال شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6