درمانگاه گوش، حلق و بینی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 هومن علائی الموتی متخصص گوش، حلق و بینی شنبه - یکشنبه - سه شنبه
2
3
4
5
6