درمانگاه ارتوپدی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محسن بیگمی متخصص ارتوپدی شنبه - یکشنبه
2
3
4
5
6