درمانگاه قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 فاطمه رحمانی متخصص قلب و عروق یکشنبه
2
3
4
5
6