درمانگاه مغز و اعصاب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 حسین فرشاد مقدم فوق تخصص مغز واعصاب کودکان یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
2
3
4
5
6