درمانگاه داخلی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 نرگس کرمعلی متخصص داخلی دوشنبه
2 آزاده زاهدی فر متخصص داخلی شنبه - یکشنبه - دوشنبه