درمانگاه چشم
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 روزبه دوست خواه متخصص چشم شنبه - یکشنبه - دوشنبه
2