درمانگاه ژنتیک
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 رضا نجفی پور مشاور ژنتیک دوشنبه - چهارشنبه
2 سحر مقبلی نژاد مشاور ژنتیک دوشنبه - چهارشنبه
3
4
5
6