درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محمد رضا کاوه متخصص داخلی شنبه - سه شنبه
2 فرشته صفدری متخصص داخلی یکشنبه
3 پریسا السادات مدنی متخصص داخلی دوشنبه
4 سامیا ملک متخصص داخلی چهارشنبه
5 بنفشه عطاپور متخصص داخلی پنجشنبه
6