درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 زهرا آذریون متخصص داخلی سه شنبه
2 پریسا السادات مدنی متخصص داخلی دوشنبه - چهارشنبه
3 آزاده زاهدی فر متخصص داخلی یکشنبه
4
5
6