درمانگاه کودکان و نوزادان
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سید هوشیار مجابی متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان شنبه - دوشنبه
2
3
4
5
6