درمانگاه عفونی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سیده اعظم نبوی متخصص عفونی یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
2 سیده سارا ناظم السادات متخصص عفونی شنبه - چهارشنبه
3
4
5
6