درمانگاه قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محمد رفیعی متخصص قلب شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6