درمانگاه گوش و حلق و بینی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مهدیس اصفهانی متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن یکشنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6