درمانگاه غدد
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 عبداله دیدبان فوق تخصص غدد -نوجوانان و اختلالات متابولیسم شنبه - دوشنبه - پنجشنبه
2
3
4
5
6