درمانگاه جراحی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 داود محمدی فوق تخصص جراحی توراکس شنبه - یکشنبه 
2 علیرضا محمدزاده فوق تخصص جراحی توراکس دوشنبه - چهارشنبه
3
4
5
6