درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سید حسن نیک نژاد حسینی متخصص طب فیزیک و توانبخشی شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
2
3
4
5
6