درمانگاه جراحی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 علی طارمیها متخصص جراحی شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 مهران مرادی متخصص جراحی مغز و اعصاب یکشنبه - سه شنبه
3 سینا عبداله زاده متخصص جراحی مغز و اعصاب شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
4 فرزین پاک فطرت فوق تخصص جراحی ترمیمی یکشنبه - سه شنبه
5 بقایی شنبه - سه شنبه
6