اطفال، کودکان و نوزادان
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 سید هوشیار مجابی متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان کلینیک شماره کوثر
2 محمد رضا ملکی متخصص اطفال کلینیک شماره کوثر
کلینیک شماره قدس
3 بهزاد محمد حسینی متخصص اطفال کلینیک شماره کوثر
کلینیک شماره قدس
4 عبداله دیدبان فوق تخصص غدد -نوجوانان و اختلالات متابولیسم کلینیک شماره قدس
5 هادی موسی خانی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کلینیک شماره قدس
6 بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان کلینیک شماره قدس
7 فرخنده بابایی متخصص کودکان و نوزادان کلینیک شماره قدس
8 سید محمد فتحی فوق تخصص آسم ،آلرژی و ایمونولوژی بالینی کلینیک شماره قدس
9 ریتا باقریان فوق تخصص گوارش و کبد کودکان کلینیک شماره قدس
10 محمد نوبخت فوق تخصص قلب کودکان کلینیک شماره قدس
11  احمد قاسمپورگلی فوق تخصص قلب کودکان کلینیک شماره قدس
12 حسین فرشاد مقدم فوق تخصص مغز واعصاب کودکان کلینیک شماره قدس
13 محمد رضا مرادی متخصص اطفال کلینیک شماره الوند
14 سارا الهی متخصص کودکان و نوزادان کلینیک شماره قدس
15 مجید وفایی تملی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کلینیک شماره قدس
16 مهدی پروانه فوق تخصص نوزادان کلینیک شماره قدس
17 علیرضا طارمیها فوق تخصص عفونی کلینیک شماره قدس
18 بهاره عیوض زاده متخصص کودکان و نوزادان کلینیک شماره قدس
19 ویکتوریا چگینی متخصص اطفال کلینیک شماره قدس
18 حدیث مافی متخصص اطفال کلینیک محمدزاده