تغذیه
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 شیما افتخاری کارشناس تغذیه کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 سپینود باروتی کارشناس تغذیه کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3 مسعود خادم حقیقیان کارشناس تغذیه کلینیک شماره 3 (ولایت)