پزشکان پوست، مو و زیبایی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 زهرا السادات موسوی متخصص پوست، مو و زیبایی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 زهرا خلیلی متخصص پوست، مو و زیبایی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15