پزشکان خون و آنکولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 یزدان ظفری فوق تخصص خون و آنکولوژی کلینیک شماره 3 (ولایت)
2 مهدی چراغی فوق تخصص خون و آنکولوژی کلینیک شماره 3 (ولایت)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15