پزشکان عفونی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 بهزاد بیژنی متخصص عفونی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 عباس علامی متخصص عفونی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3 حمید رضا نجاری متخصص عفونی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
4 علیرضا نیکو نژاد متخصص عفونی کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
5 ثابت نعمت زاده متخصص عفونی کلینیک شماره 3 (ولایت)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15