اعصاب و روان
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 سیدمحسن ضمیر متخصص اعصاب و روان کلینیک بوعلی
2 سمانه صفاریزادها متخصص اعصاب و روان کلینیک محمدزاده
3 حسین جاودانی متخصص اعصاب و روان کلینیک ولایت
4 فائزه زاهدیان متخصص اعصاب و روان کلینیک ولایت
5 زهرا فرزانه خانشیر متخصص اعصاب و روان کلینیک الوند
6 پری السادات حاجی سید جوادی متخصص اعصاب و روان کلینیک ولایت
7
8
9
10
11
12
13
14
15