جراحی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر کلینیک
1 داود محمدی فوق تخصص جراحی توراکس کلینیک شماره 3 (ولایت)
2 علیرضا محمدزاده فوق تخصص جراحی توراکس کلینیک شماره 3 (ولایت)
3 ریحانه طاهری مهر متخصص جراحی عمومی کلینیک شماره 4 (کوثر)
4 علی طارمیها متخصص جراحی کلینیک شماره 5 (رجایی)
5 مهران مرادی متخصص جراحی مغز و اعصاب کلینیک شماره 5 (رجایی)
6 سینا عبداله زاده متخصص جراحی مغز و اعصاب کلینیک شماره 5 (رجایی)
7 فرزین پاک فطرت فوق تخصص جراحی ترمیمی کلینیک شماره 5 (رجایی)
8
9 مهدی حاجی زاده متخصص جراح عمومی کلینیک شماره 9 (شفاء)
10 سید وحید سید طبائی متخصص جراح عمومی کلینیک شماره 9 (شفاء)
11
12
13
14
15