درمانگاه غدد
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 لیلا مدرس نیا فوق تخصص غدد سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه (صبح)
2 آزاده جلال پور فوق تخصص غدد شنبه - یکشنبه - دوشنبه
3
4
5
6