درمانگاه ریه
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 مهدی فرض مهدی فوق تخصص ریه پنجشنبه
2
3
4
5
6