درمانگاه طب فیزیک و توانبخشی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 شهاب باقری متخصص طب فیزیک و توانبخشی یکشنبه
2
3
4
5
6