درمانگاه عفونی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 بهزاد بیژنی متخصص عفونی شنبه - یکشنبه - سه شنبه
2 عباس علامی متخصص عفونی دوشنبه - چهارشنبه
3 حمید رضا نجاری متخصص عفونی شنبه - دوشنبه - سه شنبه
4
5
6