درمانگاه عفونی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 حمید رضا نجاری متخصص عفونی شنبه - دوشنبه - سه شنبه
2 بهزاد بیژنی متخصص عفونی شنبه - یکشنبه - سه شنبه
3 عباس علامی متخصص عفونی دوشنبه - چهارشنبه
4 علیرضا نیکو نژاد متخصص عفونی شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
5
6