درمانگاه مغز و اعصاب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 حسین مژدهی پناه متخصص مغز و اعصاب یکشنبه - سه شنبه
2 شعیب نعیمیان متخصص مغز و اعصاب یکشنبه - دوشنبه
3 رضا گرجی متخصص مغز و اعصاب پنجشنبه
4 رقیه مهردل متخصص مغز و اعصاب دوشنبه
5 سپیده پای بست متخصص مغز و اعصاب شنبه
6