درمانگاه پوست
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 زهرا السادات موسوی پوست، مو و زیبایی شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
2 زهرا خلیلی پوست، مو و زیبایی یکشنبه - سه شنبه
3
4
5
6