درمانگاه اعصاب و روان
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سیدمحسن ضمیر متخصص اعصاب و روان دوشنبه
2
3
4
5
6