درمانگاه اعصاب و روان
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سمانه صفاریزادها متخصص اعصاب و روان سه شنبه
2
3
4
5
6