درمانگاه اعصاب و روان
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سمانه صفاریزادها متخصص اعصاب و روان شنبه - دوشنبه
2
3
4
5
6