درمانگاه چشم
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 دکتر رنجبر امیدی متخصص چشم شنبه - پنجشنبه (صبح)
2 دکتر محمد حسین خسروی متخصص چشم یکشنبه - چهارشنبه
3 دکتر مریم اکبری متخصص چشم دوشنبه
4 دکتر بیژن سماوات متخصص چشم سه شنبه
5
6