درمانگاه اورولوژی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 جراح کلیه مجاری ادراری
2
3
4
5
6