درمانگاه اورولوژی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 مسعود هنر فر جراح کلیه مجاری ادراری سه شنبه
2
3
4
5
6