درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 علی شهسواری متخصص داخلی شنبه
2 محمد رضا کاوه متخصص داخلی یکشنبه
3 سامیا ملک متخصص داخلی دوشنبه
4 آزاده زاهدی فر متخصص داخلی سه شنبه
5 پریسا السادات مدنی متخصص داخلی چهارشنبه
6