درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محمدرضا کاوه متخصص داخلی شنبه
2 سامیا ملک متخصص داخلی دوشنبه
3 علی شهسواری متخصص داخلی یکشنبه - چهارشنبه
4 آزاده زاهدی فر متخصص داخلی سه شنبه
5
6