درمانگاه قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سید سعید فرزام فوق تخصص جراحی قلب سه شنبه
2 علی چنگیزی فوق تخصص جراحی قلب شنبه
3 پازکی متخصص قلب شنبه - یکشنبه - دوشنبه
4
5
6