ژنتیک
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 رضا نجفی پور مشاور ژنتیک کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 سحر مقبلی نژاد مشاور ژنتیک کلینیک شماره 1 (بوعلی)