درمانگاه آسم و آلرژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سید محمد فتحی فوق تخصص آسم ،آلرژی و ایمونولوژی بالینی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
2
3
4
5
6