درمانگاه مغز و اعصاب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 رضا گرجی متخصص مغز و اعصاب شنبه - سه شنبه
2 سپیده پای بست متخصص مغز و اعصاب یکشنبه - دوشنبه
3
4
5
6