درمانگاه اعصاب و روان
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سیدمحسن ضمیر متخصص روانپزشکی دوشنبه
2 سمانه صفاریزادها متخصص روانپزشکی یکشنبه - سه شنبه
3
4
5
6