درمانگاه قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 سید سعید فرزام فوق تخصص جراحی قلب شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 علی چنگیزی فوق تخصص جراحی قلب یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
3 مجید حاجی کریمی متخصص قلب / فلوشیپ آنژیو گرافی شنبه - دوشنبه – چهارشنبه
4 شادی فقیهی متخصص قلب / فلوشیپ اکو شنبه - دوشنبه
5 مهدخت رضایی متخصص قلب / فلوشیپ اکو یکشنبه – دوشنبه - سه شنبه
6 محمد رفیعی متخصص قلب یکشنبه